Index of /fedora-epel/7/x86_64/Packages/k/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
--
318.8 KiB2020-Oct-11 20:21
115.1 KiB2020-Oct-11 20:21
246.2 KiB2020-Oct-11 20:21
1.1 MiB2020-Oct-11 20:21
307.0 KiB2014-Nov-18 04:45
32.2 KiB2017-Jan-08 02:46
89.4 KiB2016-Jun-29 09:31
149.3 KiB2015-Dec-19 01:47
2.6 MiB2015-Dec-19 01:47
12.0 KiB2014-Feb-05 05:17
142.2 KiB2014-Feb-05 05:14
59.9 KiB2018-May-04 03:58
35.8 MiB2020-Feb-10 14:50
4.5 MiB2015-Jun-04 12:52
46.2 KiB2015-May-10 21:58
2.9 MiB2015-Dec-19 01:47
89.6 KiB2014-Jan-14 03:43
115.5 KiB2014-Jan-14 03:45
24.2 KiB2014-Jan-14 03:43
9.6 KiB2017-Sep-01 12:32
11.3 KiB2017-Sep-01 12:32
79.4 KiB2017-Sep-01 12:32
9.8 KiB2017-Sep-01 12:32
7.3 KiB2017-Sep-01 12:32
59.7 KiB2017-Sep-01 12:32
15.0 KiB2017-Sep-01 12:32
23.3 KiB2017-Sep-01 12:32
66.8 KiB2017-Sep-01 12:32
109.9 KiB2017-Sep-01 12:32
4.0 MiB2018-Jan-23 22:03
8.6 MiB2018-Jan-10 11:10
10.5 KiB2020-Jun-14 01:05
34.7 KiB2020-Jun-14 01:05
43.6 KiB2020-Jun-14 01:05
9.8 KiB2020-Jun-14 01:05
14.4 KiB2020-Jun-14 01:05
20.3 KiB2020-Jun-14 01:05
71.5 KiB2020-Jun-14 01:05
168.4 KiB2020-Jun-14 01:05
7.1 KiB2017-May-05 18:25
40.3 KiB2017-Sep-06 03:54
28.8 KiB2017-Sep-06 03:54
83.3 KiB2017-Sep-06 03:54
67.7 KiB2017-Sep-06 03:54
47.6 KiB2017-Sep-06 03:54
42.7 KiB2017-Sep-06 03:54
104.6 KiB2017-Sep-06 03:54
182.3 KiB2022-Mar-23 14:03
144.4 KiB2024-Jan-24 15:36
280.5 KiB2024-Apr-03 19:47
40.9 KiB2024-Apr-03 19:47
81.1 KiB2024-Apr-03 19:47
412.1 KiB2024-Apr-03 19:47
70.4 KiB2024-Jan-24 15:36
38.0 KiB2024-Jan-24 15:36
314.7 KiB2024-Jan-24 15:36
246.8 KiB2024-Jan-24 15:36
350.7 KiB2024-Jan-24 15:36
89.6 KiB2024-Jan-24 15:36
692.7 KiB2024-Jan-24 15:36
38.7 KiB2021-Jan-08 20:40
22.5 KiB2021-Jan-08 20:40
284.6 KiB2015-Dec-10 07:39
12.0 MiB2015-Dec-10 07:39
115.5 KiB2015-Dec-10 07:39
8.4 MiB2015-Dec-10 07:39
15.8 KiB2019-Oct-13 16:10
645.9 KiB2015-Dec-19 01:47
1.1 MiB2015-Dec-19 01:47
34.5 KiB2016-Nov-15 13:15
125.0 KiB2018-Apr-26 13:32
2.1 MiB2018-Apr-26 13:32
8.2 MiB2018-Apr-26 13:32
161.4 KiB2021-Jan-04 01:40
140.8 KiB2021-Jan-04 01:40
342.1 KiB2021-Jan-04 01:40
5.3 MiB2016-Apr-29 18:05
65.0 MiB2017-Apr-12 14:58
112.5 MiB2017-Apr-12 14:58
35.3 KiB2019-May-27 14:13
115.3 KiB2019-May-27 14:13
63.5 KiB2019-May-27 14:13
39.0 KiB2018-Nov-25 02:47
70.2 KiB2018-Nov-25 02:47
25.0 KiB2018-Nov-25 02:48
1.3 MiB2018-Nov-25 02:48
66.6 KiB2018-Nov-25 02:48
186.7 KiB2018-Nov-25 02:48
145.7 KiB2018-Nov-25 02:49
26.2 KiB2018-Nov-25 02:49
153.1 KiB2018-Nov-25 02:49
20.8 KiB2018-Nov-25 02:49
33.2 KiB2018-Nov-25 02:50
378.2 KiB2018-Nov-25 02:50
14.3 KiB2018-Nov-25 02:38
15.7 KiB2018-Nov-25 02:50
354.7 KiB2018-Nov-25 02:50
11.2 KiB2018-Nov-25 02:51
32.8 KiB2018-Nov-25 02:51
379.0 KiB2018-Nov-25 02:51
4.4 MiB2018-Nov-25 02:51
64.6 KiB2018-Nov-25 02:51
348.4 KiB2018-Nov-25 02:51
36.4 KiB2018-Nov-25 02:52
168.4 KiB2018-Nov-25 02:52
322.7 KiB2018-Sep-17 15:45
16.4 KiB2018-Sep-17 15:45
267.4 KiB2018-Sep-17 15:45
14.0 KiB2018-Nov-25 02:53
49.9 KiB2018-Nov-25 02:53
55.8 KiB2019-Aug-25 14:59
751.8 KiB2019-Aug-25 14:59
55.1 KiB2018-Nov-25 02:53
177.0 KiB2018-Nov-25 02:53
105.4 KiB2018-Nov-25 02:53
1.5 MiB2018-Nov-25 02:53
111.4 KiB2019-Aug-25 15:00
463.5 KiB2019-Aug-25 15:00
92.5 KiB2018-Nov-25 02:51
20.3 KiB2018-Nov-25 02:51
350.0 KiB2018-Nov-25 02:51
20.1 KiB2018-Nov-25 02:51
909.0 KiB2018-Nov-25 02:51
32.6 KiB2018-Nov-25 02:50
294.6 KiB2018-Nov-25 02:50
124.0 KiB2018-Nov-25 02:50
2.5 MiB2018-Nov-25 02:50
43.9 KiB2018-Nov-25 02:49
341.2 KiB2018-Nov-25 02:50
48.0 KiB2018-Nov-25 02:49
103.0 KiB2018-Nov-25 02:49
217.4 KiB2018-Nov-25 02:49
36.6 KiB2018-Nov-25 02:49
313.4 KiB2018-Nov-25 02:49
8.8 KiB2018-Nov-25 02:49
18.3 KiB2018-Nov-25 02:49
71.2 KiB2018-Nov-25 02:49
22.0 KiB2018-Nov-25 02:48
47.0 KiB2018-Nov-25 02:48
24.4 KiB2018-Nov-25 02:48
144.5 KiB2018-Nov-25 02:48
80.5 KiB2018-Nov-25 02:48
200.0 KiB2018-Nov-25 02:48
22.9 KiB2018-Nov-25 02:48
207.4 KiB2018-Nov-25 02:48
15.2 KiB2018-Nov-25 02:47
104.2 KiB2018-Nov-25 02:47
32.7 KiB2018-Nov-25 02:47
156.8 KiB2018-Nov-25 02:47
52.6 KiB2018-Nov-25 02:47
696.7 KiB2018-Nov-25 02:47
17.9 KiB2018-Nov-25 02:46
25.6 KiB2018-Nov-25 02:47
22.3 KiB2018-Nov-25 02:46
451.1 KiB2018-Nov-25 02:46
115.6 KiB2018-Nov-25 02:46
309.5 KiB2018-Nov-25 02:46
20.1 KiB2018-Nov-25 02:46
104.8 KiB2018-Nov-25 02:46
27.9 KiB2018-Nov-25 02:46
118.6 KiB2018-Nov-25 02:46
27.3 KiB2018-Nov-25 02:46
112.4 KiB2018-Nov-25 02:46
15.0 KiB2018-Nov-25 02:45
179.3 KiB2018-Nov-25 02:45
6.9 KiB2016-Sep-27 16:31
79.4 KiB2016-Sep-27 16:31
401.3 KiB2018-Nov-25 02:45
256.2 KiB2018-Nov-25 02:45
23.2 KiB2018-Nov-25 02:45
25.8 KiB2018-Nov-25 02:45
286.8 KiB2018-Nov-25 02:45
2.6 MiB2018-Nov-25 02:45
224.8 KiB2018-Nov-25 02:45
485.3 KiB2018-Nov-25 02:45
646.4 KiB2018-Nov-25 02:45
22.4 KiB2018-Nov-25 02:45
13.2 KiB2018-Nov-25 02:45
170.0 KiB2018-Nov-25 02:45
104.3 KiB2018-Nov-25 02:45
16.6 KiB2018-Nov-25 02:44
52.5 KiB2018-Nov-25 02:44
27.0 KiB2018-Nov-25 02:44
155.1 KiB2018-Nov-25 02:44
37.7 KiB2018-Nov-25 02:44
2.8 MiB2018-Nov-25 02:44
102.5 KiB2018-Nov-25 02:44
2.7 MiB2018-Nov-25 02:44
17.2 KiB2018-Nov-25 02:44
230.4 KiB2018-Nov-25 02:44
26.9 KiB2018-Nov-25 02:44
61.1 KiB2018-Nov-25 02:43
108.6 KiB2018-Nov-25 02:43
22.2 KiB2018-Nov-25 02:43
56.8 KiB2018-Nov-25 02:43
25.7 KiB2018-Nov-25 02:43
148.3 KiB2018-Nov-25 02:43
18.5 KiB2018-Nov-25 02:43
1.8 MiB2018-Nov-25 02:43
18.3 KiB2018-Nov-25 02:43
614.8 KiB2018-Nov-25 02:43
25.1 KiB2018-Nov-25 02:43
94.4 KiB2018-Nov-25 02:43
22.8 KiB2018-Nov-25 02:42
70.0 KiB2018-Nov-25 02:42
20.7 KiB2018-Nov-25 02:42
86.3 KiB2018-Nov-25 02:42
172.6 KiB2018-Nov-25 02:42
815.7 KiB2018-Nov-25 02:42
273.0 KiB2018-Nov-25 02:42
477.9 KiB2018-Nov-25 02:42
2.1 MiB2018-Nov-25 02:42
12.8 KiB2018-Nov-25 02:42
79.3 KiB2018-Nov-25 02:42
32.5 KiB2019-Aug-25 14:59
273.1 KiB2019-Aug-25 14:59
21.7 KiB2018-Nov-25 02:41
68.5 KiB2018-Nov-25 02:41
16.4 KiB2018-Nov-25 02:41
33.0 KiB2018-Nov-25 02:41
81.4 KiB2018-Nov-25 02:41
359.0 KiB2018-Nov-25 02:41
48.4 KiB2018-Nov-25 02:41
379.1 KiB2018-Nov-25 02:41
49.1 KiB2019-Aug-08 14:35
49.9 KiB2019-Aug-08 14:35
282.4 KiB2019-Aug-08 14:35
25.8 KiB2019-Aug-08 14:35
38.0 KiB2018-Nov-25 02:40
111.4 KiB2018-Nov-25 02:40
26.3 KiB2018-Nov-25 02:40
163.0 KiB2018-Nov-25 02:40
27.4 KiB2018-Nov-25 02:40
299.6 KiB2018-Nov-25 02:40
29.5 KiB2018-Nov-25 02:40
160.8 KiB2018-Nov-25 02:40
32.0 KiB2019-Feb-10 04:21
115.0 KiB2019-Feb-10 04:21
27.5 KiB2018-Nov-25 02:39
105.4 KiB2018-Nov-25 02:39
105.7 KiB2018-Nov-25 02:39
19.2 KiB2018-Nov-25 02:39
100.2 KiB2018-Nov-25 02:39
23.5 KiB2018-Nov-25 02:39
162.8 KiB2018-Nov-25 02:39
30.3 KiB2016-Jul-11 19:25
123.3 KiB2016-Jul-11 19:25
32.5 KiB2019-Aug-25 14:59
18.5 KiB2019-Aug-25 14:59
1.5 MiB2019-Aug-25 14:59
15.1 KiB2018-Nov-25 02:38
37.6 KiB2018-Nov-25 02:39
201.1 KiB2018-Nov-25 02:39
217.5 KiB2018-Nov-25 02:38
148.7 KiB2018-Nov-25 02:38
21.9 KiB2018-Nov-25 02:38
199.4 KiB2018-Nov-25 02:38
42.4 KiB2018-Nov-25 02:38
166.3 KiB2018-Nov-25 02:38
4.1 KiB2017-Feb-23 04:00
15.3 KiB2017-Nov-28 03:46
46.8 KiB2020-Jun-02 17:28
16.9 KiB2015-Nov-16 14:21
14.6 KiB2015-Nov-16 14:21
139.3 KiB2015-Nov-01 04:47
589.7 KiB2016-Nov-29 23:03
806.6 KiB2016-Jan-10 16:40
1.4 MiB2019-Jul-26 15:29
2.4 MiB2020-Feb-19 14:35
386.3 KiB2020-Feb-19 14:35
676.4 KiB2020-Feb-19 14:35
1.2 MiB2020-Feb-19 14:35
111.4 KiB2015-Mar-31 04:32
1.2 MiB2014-Sep-19 01:54
2.7 MiB2017-Mar-13 07:15
362.0 KiB2017-Mar-13 07:15
1.0 MiB2017-Mar-13 07:15
1.6 MiB2015-Feb-26 16:17
24.8 KiB2015-Feb-26 16:17
3.8 MiB2015-Feb-26 16:17
597.6 KiB2015-Apr-05 23:42
53.2 KiB2015-Apr-05 23:42
1.9 MiB2015-Apr-05 23:43
14.8 MiB2015-Apr-05 23:43
13.1 KiB2015-Dec-08 02:28
56.0 KiB2015-Dec-08 02:28
110.8 KiB2016-May-12 01:20
38.6 KiB2015-May-05 20:56
52.1 KiB2015-May-05 20:56
36.3 KiB2015-May-05 20:56
56.6 KiB2015-Dec-19 01:47
594.2 KiB2016-Sep-09 21:09
62.8 KiB2016-Sep-09 21:09
2.4 MiB2016-Sep-09 21:09
559.7 KiB2014-Apr-26 17:42
80.4 KiB2014-Nov-14 17:43
22.2 KiB2014-Oct-14 16:05
58.1 KiB2018-Mar-16 14:37
818.0 KiB2023-Mar-09 11:52
247.3 KiB2015-Jun-06 18:42
This mirror is sponsored by Your.Org.

This data is available by IPv4 and IPv6, by FTP, HTTP and rsync.

/pub/centos           CentOS 7/8 mirror
/pub/CentOS-Stream-All		 CentOS 9 mirror
/pub/fedora-epel         Fedora EPEL
/pub/FreeBSD           Primary FreeBSD FTP Archive
/pub/FreeBSD-Archive       Historical archive of past releases
/pub/FreeBSD-CVS         Full CVS Repository
/pub/FreeBSD-Unofficial-Packages Unofficial locally produced packages
/pub/kiwix            Kiwix mirror
/pub/NetBSD           NetBSD mirror
/pub/percona           Percona mirror
/pub/pkgsrc           NetBSD pkgsrc mirror
/pub/ubuntu/archive       Ubuntu archive
/pub/ubuntu/cdimage       Ubuntu cdimage
/pub/ubuntu/releases       Ubuntu releases
/pub/wikimedia          Archives from the Wikimedia foundation
/pub/wikimedia/dumps       Wikimedia database dumps
/pub/wikimedia/images      Wikimedia raw images
/pub/wikimedia/imagedumps    Wikimedia image dumps

The above directories are also accessible via anonymous rsync.
Use "rsync ftpmirror.your.org::" to see a list of rsyncable modules.