Zobrazovanie informácií v informačnom centre

Informácie v systéme pomoci IBM Eclipse (IEHS) si môžete prezerať v prípade, keď beží v režime informačného centra.

Informácie o úlohe
Pomocou informačného centra môžu užívatelia zobrazovať, prehľadávať a vyhľadávať online informácie. Informačné centrum je vybudované na softvéri otvoreného zdrojového kódu, ktorý vyvinul Eclipse Project (http://www.eclipse.org). Môže zobrazovať obsah v balíku doplnkového komponentu dokumentácie pre Eclipse.

Na spracovanie požiadaviek na obsah používa informačné centrum v systéme vložený webový aplikačný server. Aby sa zabránilo konfliktom portov medzi aplikáciami, tento integrovaný webový server používa náhodný port.

Vývojári produktov alebo aplikácií môžu vytvárať svoje vlastné plug-iny pre dokumentáciu a integrovať ich do informačného centra, kde si ich môžu zobrazovať ich užívatelia. Ak sa chcete dozvedieť o vytváraní a balení plug-inov pre dokumentáciu, pozrite si webovú stránku Eclipse Project:http://www.eclipse.org