Стесняване на обхвата на търсене

Можете да стесните обхвата на търсене до конкретни теми.

По подразбиране, когато търсите в помощната система, се претърсват всички теми, показани в изгледа Навигация. Можете обаче да стесните обхвата на вашето търсене до даден набор теми чрез създаване на списък за търсене и да запазите списъка за търсене за бъдеща употреба.

Можете да създадете списък за търсене, като изпълните следните стъпки:

  1. Щракнете на връзката Обхват на търсенето до полето Търсене. Ще получите достъп до прозореца Избор на обхват на търсене.
  2. Изберете Търсене само в следните теми, и щракнете на Нов. Ще видите прозореца Нов списък за търсене.
  3. В полето Име на списък въведете името за новия списък за търсене.
  4. В списъка Теми за търсене изберете разклоненията на изгледа Навигация, които искате да бъдат включени във вашето търсене. Можете да разгънете разклоненията, за да изберете подкатегориите от второ ниво на заглавия.
  5. Щракнете на OK. Вашият нов списък за търсене сега се извежда в списъка Търсене само в следните теми. Тази опция по подразбиране е избрана автоматично. Можете да щракнете на OK, за да приложите този списък за търсене към вашите следващи търсения.
    Ограничение: В някои браузъри (например, Konqueror и Safari), функцията за записване на списъци за търсене не се поддържа.

Текущият активен списък за търсене винаги се извежда в горната част на браузъра, до връзката Обхват на търсене.

Последният създаден от вас списък за търсене остава активен всеки път, когато стартирате системата.