การใช้ขอบเขตที่มีอยู่

คุณสามารถใช้ขอบเขตที่มีเพื่อจำกัดขอบเขตการทำงานของคุณ ให้แคบลง

กระบวนการ

  1. คลิก ขอบเขต: บนแถบเครื่องมือ
  2. ในหน้าต่างป็อปอัพ
    1. คลิก แสดงหัวข้อทั้งหมด เพื่อตั้งค่าขอบเขตของเอกสารทั้งหมด
    2. คลิก แสดงเฉพาะหัวข้อต่อไปนี้ และเลือกขอบเขตจากรายการ
  3. คลิก ตกลง เพื่อทำให้ขอบเขตการทำงานของคุณ มีผลใช้งาน