การแก้ไขขอบเขตที่มีอยู่

คุณสามารถแก้ไขขอบเขตเดิมให้ตรงกับความต้องการใหม่ของคุณ

กระบวนการ

  1. คลิก ขอบเขต: บนแถบเครื่องมือ
  2. ในหน้าต่างป็อปอัพ เลือกขอบเขตเป้าหมายจาก รายการขอบเขต และคลิก แก้ไข
  3. ในหน้าต่างป็อปอัพ
    1. เปลี่ยนชื่อขอบเขตของคุณโดยระบุชื่อใหม่ลงในฟิลด์ ชื่อรายการ
    2. คลิก () เพื่อขยายอ็อพชัน และเลือกเกณฑ์ของขอบเขตและชุดหัวข้อต่างๆ
  4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกสิ่งที่คุณแก้ไข

สิ่งที่ต้องทำต่อไป

เมื่อต้องการใช้ขอบเขตที่แก้ไขใหม่ของคุณ โปรดดู การใช้ขอบเขตที่มีอยู่