Požiadavky pre systém pomoci

Ak nastavujete systém pomoci IBM® Eclipse Help System, uistite sa, že vaša pracovná stanica, operačný systém, prehliadač a hardvér spĺňajú požiadavky popísané v týchto témach.

Požiadavky na prehliadač

Ak chcete pracovať so systémom pomoci IBM Eclipse Help System, môžete nainštalovať prehliadač Microsoft® Internet Explorer verzia 6.0 alebo 7.0, alebo prehliadač Firefox 2.0 alebo 3.0. Aby ste zaistili, že bude možné používať všetky funkcie tejto verzie systému IBM Eclipse Help System, musíte v prehliadači povoliť objekty cookie a JavaScript™ a vypnúť funkciu blokovania vyskakovacích okien.

Požiadavky na prostredie operačného systému

Na prácu so systémom pomoci IBM Eclipse musíte nainštalovať balík IBM Java™ Runtime Environment (JRE), verzia 6.0. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné informácie o požiadavkách.

Tabuľka 1. Požiadavky na prostredie operačného systému
Verzia systému pomoci IBM Eclipse Operačné systémy Požiadavky na operačný systém a prostredie JRE
Systém pomoci IBM Eclipse pre Microsoft Windows®, 32-bit
  • Windows XP Professional, Intel 32-bit
  • Táto verzia systému pomoci IBM Eclipse obsahuje vložené prostredie IBM JRE. Ak si vložené prostredie JRE nechcete ponechať, môžete ho z balíka odstrániť. Aby ste mohli spustiť systém pomoci IBM Eclipse, vo vašom systéme musí byť nainštalované prostredie JRE 6.0.
Systém pomoci IBM Eclipse pre Linux®
  • Red Hat Linux Enterprise 5, Intel®32-bit
  • Táto verzia systému pomoci IBM Eclipse obsahuje vložené prostredie IBM JRE. Ak si vložené prostredie JRE nechcete ponechať, môžete ho z balíka odstrániť. Balík IBM JRE 6.0 musí byť nainštalovaný vo vašom systéme, ak chcete používať systém pomoci IBM Eclipse.
  • V týchto operačných systémoch môžete systém pomoci otvoriť v základnom režime prostredníctvom prehliadača Konqueror.
  • Ak chcete v systéme pomoci používať obojsmerné znaky, dvojbajtové znaky alebo viacbajtové znaky, nainštalujte príslušné písmo na systém a nastavte toto písmo ako písmo pre prehliadač.
  • Aby ste mohli používať viac jazykov, pred spustením systému pomoci musíte miestne nastavenia systému nastaviť na UTF-8.
Systém pomoci IBM Eclipse pre AIX
  • AIX 5.3, PPC 64-bit
  • Táto verzia systému pomoci IBM Eclipse obsahuje vložené prostredie IBM JRE. Ak si vložené prostredie JRE nechcete ponechať, môžete ho z balíka odstrániť. Balík IBM JRE 6.0 musí byť nainštalovaný vo vašom systéme, ak chcete používať systém pomoci IBM Eclipse.

Podporované prispôsobenie

Systém pomoci môžete nakonfigurovať pomocou súboru plugin_customization.ini. Nachádza sa pod hlavným plug-inom produktu. Môžete ho nastaviť v spúšťacom skripte.

Konfiguračné parametre môžete zmeniť aj úpravou súboru org.eclipse.help.base_<číslo verzie>/preferences.ini v adresári eclipse/plugins, ale dôrazne vám odporúčame použiť predvolenú konfiguráciu.

Váš systém pomoci si môžete prispôsobiť úpravou súboru preferences.ini.

Poznámka: Neupravujte nasledujúci parameter always_external_browser, inak váš systém pomoci nemusí fungovať správne.
always_external_browser
V operačných systémoch Microsoft Windows je štandardné nastavenie tohto parametra always_external_browser=true. Ak systém pomoci spustíte v samostatnom režime, toto nastavenie vám umožní otvoriť predvolený prehliadač v operačnom systéme namiesto prehliadača vloženého v systéme pomoci. Parameter always_external_browser=true nie je potrebné nastavovať pre iné operačné systémy ako Windows.