Funkcie na zjednodušenie ovládania v systéme pomoci

Funkcie na zjednodušenie ovládania pomáhajú ľuďom s telesným postihnutím (napríklad s obmedzenou pohyblivosťou či oslabením zraku, alebo ľuďom s inými špeciálnymi potrebami) úspešne používať produkty informačných technológií.

Funkcie na zjednodušenie ovládania v tomto systéme pomoci umožňujú užívateľom robiť nasledujúce: