Προβολή πληροφοριών σε διαφορετικές γλώσσες

Για να εμφανιστεί το περιβάλλον χρήστη του συστήματος βοήθειας σε κάποια άλλη γλώσσα, θα πρέπει να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις του λειτουργικού σας συστήματος καθορίζοντας τη γλώσσα και τις αντίστοιχες παραμέτρους της προτίμησής σας.

Το σύστημα παρουσιάζει τη μεταφρασμένη τεκμηρίωση που παρασχέθηκε από τον υπεύθυνο του προϊόντος. Αν η τεκμηρίωση δεν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα που επιλέξατε, αλλά ο υπεύθυνος του προϊόντος έκανε διαθέσιμη την αγγλική έκδοση της τεκμηρίωσης, τότε το σύστημα παρουσιάζει αυτόματα την αγγλική έκδοση, ακόμα και αν στις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης έχει οριστεί η χρήση κάποιας άλλης γλώσσας.